Over FP24

FP24 is een onafhankelijke kunstruimte voor samenwerkingen in Transmedia Art en interactieve exposities, waarbij kunstvormen rondom de thema’s identiteit, technologie, en transmigratie centraal staan.

Ons programma is projectmatig, aangezien het onze voornaamste doelstelling is om samenwerking, reciprociteit en uitwisseling te bevorderen. Het is ons doel om een internationaal, Pan-Europees netwerk van cultuurproducenten uit verschillende disciplines te stichten, die de ruimte zullen gebruiken om connecties te vormen met onafhankelijke partijken en instellingen en zo discussies te genereren die de grenzen van conventionele expositievormen overstijgen. Op deze manier hopen wij een gevarieerder perspectief te kunnen bieden op het hedendaagse Europa als een nieuwe, transcontinentale ruimte waarin culturen samenkomen en een levendig mozaïek van ideeën vormen, welke in de toekomst wellicht nieuwe tradities zal inspireren.

DE LOCATIE

FP24 ligt direct aan het Falconplein, een schuin aflopend plein in het hart van het Schipperskwartier in Antwerpen. De panoramische ramen bieden een vrij uitzicht op de omringende architectuur en de kleurrijke buurtbewoners. De locatie bestaat uit twee aangrenzende ruimtes; een L-vormig vertrek welke via een smalle gang verbonden is met een afzonderlijke expositieruimte. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 200 vierkante meter.

HET INITIATIEF

FP24 is een initiatief dat tot doel heeft een internationaal, transcontinentaal netwerk op te bouwen dat het pan-Europese ideaal van vrijheid van meningsuiting en beweging belichaamt. Wij hopen daarbij een bemiddelende rol te spelen tussen mensen die zich verbonden voelen met de geest van Europa en de Europese identiteit, ongeacht hun achtergrond of afkomst. Als organisatie leggen wij onze focus verder dan de gevestigde methodes van het produceren van kunst. Door te streven naar een onafhankelijke, onderzoekende kunstervaring willen wij ideeën beleven die buiten onze vertrouwde kennissystemen om functioneren. Onze aanpak van de kunst- en cultuurproductie is eclectisch en divers. Wij willen een alternatief inzicht bieden in kunstpraktijken die buiten de verwachtingspatronen van heersende concepten van wat ‘kunst’ is. Wij trachten een gevarieerd programma van presentaties en evenementen aan te bieden, die de wijze waarop culturele en historische verhalen voortgebracht worden onderzoekt.